Czy rozłąka ma wpływ na stosunki między zwierzętami?