Szkolne Koła (Kluby) Przyjaciół Zwierząt [SKPZ]

Szkolne KołaCzy istnieje możliwość prowadzenia przez młodzież poniżej 16 roku życia Koła, Klubu prozwierzęcego, który może realizować takie cele jak interwencje w sprawach niehumanitarnego trzymania zwierząt, znęcania się wobec nich, promowania właściwej opieki zwierząt w szkołach i przedszkolach, itd.?

Pozdrawiam, Patryk

Prawo w pigułce

Młodzież niepełnoletnia nie może samodzielnie prowadzić oficjalnych Kół (Klubów) prozwierzęcych, gdyż nie maja pełnej zdolności do czynności prawnych, ale mogą to robić prywatnie (spontanicznie) do czasu osiągnięcia odpowiedniego wieku. Wówczas mogą założyć własną organizację pod dowolną nazwą - może to być dalej nieformalny klub/komitet społeczny bądź formalne stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie pełne lub fundacja.

Ustawa o ochronie zwierząt daje możliwość działania w jej imieniu tylko upoważnionym przedstawicielom organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt (dalej będę je nazywał w skrócie organizacjami społecznymi).

Możliwości działania

Członkowie Kół (Klubów) nie spełniają takiego wymogu, bo nie są to organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje), a młodzieżowy wolontariat na rzecz zwierząt. Jego rolą jest samoedukacja humanitarna i wspieranie działań organizacji społecznych lub osób prywatnych, pomagających zwierzętom. Zatem członkowie Kół/Klubów mogą brać udział w interwencjach wraz z upoważnionym przedstawicielem organizacji społecznej.

Koła powinny współdziałać z organizacjami społecznymi i wraz z nimi zajmować się interwencjami, ale samodzielnie czynić tego nie mogą.

Nie znaczy to, że nie mogą niczego robić samodzielnie. Mogą i to dużo!

Przede wszystkim mogą samodzielnie pomagać każdemu zwierzęciu i człowiekowi, który pomocy potrzebuje. Poza tym, co jest niezwykle ważne, mogą prowadzić zwiady (rozpoznanie) w celu wykrycia i udokumentowania złego traktowania zwierząt i powiadomić o tym członków organizacji społecznej. Następnie mogą, razem z ich upoważnionymi przedstawicielami, działać dalej według procedur ustawowych.

Akcje bezpośrednie

Organizacje społeczne mają zwykle ograniczone możliwości działania i rozpoznawania (wykrywania) nieprawidłowości, wykroczeń i przestępstw. Wynika to z tego, że zwykle obszar działania jest bardzo duży (rozległy), członków aktywnych jest niewielu. Poza tym, zazwyczaj nie mają oni rozeznania w terenie, gdyż zwykle pochodzą spoza danego rejonu.

Członkowie Kół (Klubów) mogą działać na swoim terenie bardzo efektywnie, bo jest on im dobrze znany. W rezultacie wiedzą bardzo dużo o sytuacji zwierząt w danej okolicy i często mają też prywatne relacje z ich właścicielami. Mogą zatem przeprowadzić rozmowy wyjaśniające i edukacyjne oraz ocenić, co jest przyczyną zaniedbań: czy właścicielowi zwierzęcia zależy na nim, a tylko brak mu pieniędzy lub zdrowia czy czasu na to, czy też robi to z lenistwa bądź niewiedzy lub z premedytacją.

Jeśli właściciel ma dobrą wolę, członkowie Kół (Klubów) mogą mu pomóc, a jeśli nie - mogą to udokumentować (np. zdjęcia, filmy i nagrania audio wykonane z ukrycia z ukrycia, bez wiedzy właściciela lub opiekuna czyli osób odpowiedzialnych za dane zwierzę). Wykonywana dokumentacja powinna mieć zapisaną informację o dacie i godzinie sporządzenia danego materiału - gdyż to będzie później stanowiło dowód winy i złej woli lub premedytacji właściciela lub opiekuna.

Pomoc bezpośrednia

Poza taką działalnością, Koła (Kluby) powinny fizycznie pomagać zwierzętom i ich właścicielom, gdy to konieczne (karma, leki, leczenie, wizyty u lekarza weterynarii itd.).

Niestety, to wszystko jest żmudną, codzienną pracą społeczną. Nie ma za to medali, jednak pozostaje ogromna satysfakcja z niesionej pomocy i wdzięczność zwierząt oraz ich właścicieli (tych, którym na zwierzętach zależy).

Edukacja Humanitarna

Członkowie Kół (Klubów) mają też możliwość propagowania humanitaryzmu wobec zwierząt w szkołach i przedszkolach, wśród swoich rówieśników poprzez indywidualne rozmowy i prezentacje oraz poprzez prelekcje dla klas i grup dzieci i młodzieży.

Dla wzmocnienia i poprawienia swojego wizerunku oraz autorytetu zarówno podczas interwencji jak i podczas prelekcji, członkowie Kół (Klubów) powinni zadbać o ujednolicenie ubiorów. Mogą to być np. berety, czapki z daszkiem, bluza i spodnie "moro" lub czarne albo granatowe, podobnie kurtki na okres zimowy, jakieś uniwersalne brązowe lub czarne buty na każdy teren, a ponadto klubowe naszywki (emblematy i napisy).

Sponsoring

Na ubiory Koła (Kluby) mogą znaleźć sponsorów (dla wszystkich członków lub tylko dla tych, których na strój nie stać) lub samodzielnie zadbać o swoje umundurowanie, a tylko naszywki i napisy zamówić wspólnie. Poza tym, członkowie mogą pozyskiwać karmy i akcesoria dla zwierząt od indywidualnych i instytucjonalnych darczyńców, ale oficjalnie (odliczenia od podatków) tylko na osoby faktycznie obdarowywane (np. właścicieli zwierząt albo ich prawnych opiekunów).

 ==========================

ANEKS 1

 

Mam jeszcze pytanie, czy stowarzyszenie zwykłe, którego członkami będą osoby poniżej 16 roku życia, mogą podejmować interwencje ?

 

Osoby nie posiadające pełni praw obywatelskich (pełnej zdolności prawnej) nie mogą zakładać organizacji społecznych.

Tym samym, osoby te również nie mogą samodzielnie prowadzić interwencji. Mogą one jednak asystować, czyli współuczestniczyć w takich interwencjach, towarzysząc osobom pełnoletnim, które spełniają wymogi ustawowe (Ustawa o ochronie zwierząt, art. 39).

 

 ==========================

ANEKS 2

 

Mam jeszcze pytanie, czy np: podczas rozpoznawania terenu, po zauważeniu przypadku zaniedbywania, można, wraz ze Strażą Miejską, podjąć kontrolę odnośnie takiego zachowania tj: znęcanie się wobec zwierząt?

Czy możemy zwracać ludziom uwagę iż łamią takimi zachowaniami prawo?
 

Powiadomiona Straż Miejska (Gminna) lub Policja nie może przybierać do interwencji lub kontroli osób niepełnoletnich, ani też nie może asystować (chronić) przy interwencji prowadzonej przez osoby niepełnoletnie, gdyż nie mają one do tego prawa.

Odradzam też osobom niepełnoletnim interwencje samodzielne, bez udziału upoważnionych przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Każda interwencja, nawet zwykłe zwrócenie uwagi czy próba wyjaśnienia właścicielowi, że postępuje niewłaściwie i powinien opiekować się zwierzęciem inaczej, zwykle prowadzi do awantury lub opryskliwych reakcji bądź nawet dochodzi ze strony ludzi nieobliczalnych do czynnej agresji (przemocy fizycznej).

W sumie, każda interwencja w sprawie zwierząt wiąże się z ryzykiem narażenia się na czyjąś agresję, ze wszystkimi tego przykrymi lub nawet tragicznymi konsekwencjami. Dlatego nie wolno działać w pojedynkę, należy zawsze występować w towarzystwie osoby pełnoletniej (upoważnionej zgodnie z Ustawą) i równocześnie należy korzystać z asysty funkcjonariuszy organów porządku publicznego (Policja, Straż Miejska lub Straż Gminna).