Badania przesiewowe i monitoring zdrowotny

Głównym celem badań przesiewowych w weterynarii jest wykrycie choroby w możliwe najwcześniejszym stadium, dla zapewnienia wczesnego leczenia oraz zapobieżenia poważnym następstwom choroby. Przeprowadza się je w całej populacji bądź tylko w grupach wysokiego ryzyka u osobników nie posiadających objawów schorzenia. Takie działanie może zapobiec bądź zredukować ryzyko śmiertelności. W przypadku pupili domowych badania przesiewowe krwi mają charakter profilaktyczny i służą ocenie aktualnego stanu zdrowia oraz wykrycia pojawiających się u zwierzęcia schorzeń. Proponujemy także monitoring zdrowotny, który pozwala sprawdzić ogólny stan zdrowia pupila.

Kiedy warto przeprowadzić badania przesiewowe?

Dobrym momentem na wykonanie badań przesiewowych jest siódmy rok życia zwierzęcia. Według statystyk powyżej tego wieku zdarza się więcej zachorowań, mających początek w niewydolności narządów wewnętrznych. Nie oznacza to, że badania nie można przeprowadzić wcześniej. Z pewnością jest ono wskazane u zwierząt genetycznie obciążonych, których oboje lub jedno z rodziców chorowało na schorzenia dziedziczne. Dzięki przeprowadzeniu odpowiednio wcześnie badania można sprawdzić, czy pupil także będzie obciążony chorobą. Na wczesnym etapie jest szansa wyleczenia lub odroczenia wystąpienia pierwszych objawów schorzenia.

Ponadto warto przeprowadzić badania przesiewowe w przypadku między innymi:

  • obniżonego lub wzmożonego apetytu,
  • wzmożonego pragnienia,
  • ospałości, drażliwości, braku cierpliwości,
  • zmiany masy ciała (znacznej utraty wagi lub nadwagi),
  • nawracających wymiotów bądź biegunki.

Nie należy ignorować takich objawów i przeczekiwać aż „same znikną”. Zwierzęta rzadko okazują cierpienie, a najwidoczniejszym objawem jest milczenie i zmiana dotychczasowego usposobienia, w szczególności o radosnych i ruchliwych psów.

Przygotowanie i przeprowadzenie badań przesiewowych u zwierząt

Istotne znaczenie dla przeprowadzenia badania w sposób prawidłowy jest dopilnowanie, aby pupil przybył do gabinetu weterynaryjnego na czczo. Zwyczajowo przyjmuje się, by nie spożywał pokarmu na 12 godzin przed badaniem, jednak w określonych przypadkach – ustalanych indywidualnie – może dojść do innych ustaleń w tym zakresie. Zabieg pobierania krwi u zwierząt nieznacznie również się od tego przeprowadzanego u ludzi. Zaczyna się od oceny, z której żyły zostanie pobrana krew, a następnie w miejscu wkłucia goli się sierść, zakłada stazę, odkaża skórę i dokonuje pobrania krwi.