Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

kaczka19 września 1979 r., w Bernie (Szwajcaria) podpisano konwencję dotyczącą wspólnej inicjatywy – ochrony gatunków zagrożonych i ginących oraz naturalnych siedlisk dzikich zwierząt.

 

Polska ratyfikowała dokument 13 września 1995 r., a jego zapisy zaczęły obowiązywać z początkiem 1996 r.

 

W związku z tym wydarzeniem ustanowiono międzynarodowy Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. Z tej okazji warto zwrócić uwagę na środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu.

 

Szczególnie ważne są regiony, które stanowią ostoję bogactwa przyrodniczego i habitat zwierząt zagrożonych wyginięciem. Zwróćmy jednak uwagę również na bardziej „pospolite” rośliny i zwierzęta. Nie zaśmiecajmy i nie depczmy trawników, dokarmiajmy w sezonie zimowym ptaki, bezpańskie psy i koty w wyznaczonych do tego miejscach. Myślmy o naturze, dzięki której żyjemy.

 

Tu przeczytasz o zasadach dokarmiania zwierząt - dzikich i domowych, wolno żyjących.