Ekolodzy a powódź i bobry oraz inne zwierzęta

Drodzy miłośnicy zwierząt i przyrody, a jednocześnie światli i odpowiedzialni obywatele!

Już parę dni temu wyraziłem, tu na tym blogu, swój pogląd na temat sprawy powodzi, wałów i bobrów. Właśnie otrzymałem pocztą ważny list w tej sprawie i dlatego pozwoliłem go sobie tu zacytować.

Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w tę społeczną kampanię i akcję społecznego sprzeciwu wobec, niepoważnych i groźnych dla środowiska i nas samych, działań władz centralnych i lokalnych oraz medialnych doniesień w tej sprawie, szerzących dezinformację wśród opinii publicznej. Włączcie się w działania chroniące bobry i inne zwierzęta przed nagonką ze strony ludzi, pozbawionych bez wiedzy i wyobraźni, działających doraźnie na fali emocji powodziowych. Głupota, niewiedza, nieudolność i chciwość ludzkości, panujące od zarania dziejów człowieka, prowadzi do katastrofalnych skutków, za które potem często winą obarcza się zwierzęta.

Ci, którzy obwiniają bobry za zalania i podtopienia, zapominają, że to My LUDZIE żyjemy wśród zwierząt, a nie odwrotnie, że zwierzęta żyły na Ziemi dużo wcześniej przed nami, oraz że natura ukształtowała oblicze Ziemi wedle własnych praw, które człowiek na co dzień depcze, niszcząc środowisko, w którym żyje.

Czas, by nauczyć się żyć w zgodzie z Przyrodą, zanim Ona nas zastąpi po szeregu kataklizmów globalnych, których nikt z nas nie przeżyje. Temu służyć ma ekorozwój (zrównoważony rozwój, Agenda 21 i inne programy ONZ)

Oto ów list:

"W wyniku bezprecedensowych ataków polityków i mediów na środowisko przyrodników w związku z powodzią, wystosowany został list otwarty do Rządu, Parlamentu i władz samorządowych oraz mediów. Treść listu znajduje się pod adresem:

http://przyroda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66:list-otwarty-rodowisk-ekologicznych-ekolodzy-a-powod&catid=35:ochrona-przyrody&Itemid=59

List został sygnowany przez większość działających w Polsce przyrodniczych organizacji pozarządowych. Każdy z nas może poprzeć te postulaty podpisując petycję - w tym celu zapraszamy na podany wyżej adres. Możliwość zaprezentowania również Twojego poparcia pomoże przekonać odpowiedzialne instytucje do racjonalnego, długofalowego działania.

Nie dajmy z przyrodników i bobrów zrobić kozła ofiarnego!

dyskusja na Forum Przyroda, gdzie możesz wyrazić swoją opinię, toczy się pod adresem:
http://forum.przyroda.org/topics4/powodz-gdyby-nie-ekolodzy-vt12811,30.htm

dodatkowe artykuły dot. tej tematyki można znaleźć na stronie głównej serwisu:
http://przyroda.org/

pozdrawiamy

Administracja PRZYRODA.org"