O zwierzętach znalezione w Internecie = Chory kotek i Czysty kotek

Oto wiersze edukacyjne Stanisława Jachowicza o kotkach, które odnoszą się też i do ludzi:-)) 

 

Chory kotek

Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. 
I przyszedł kot doktor: „Jak się masz, koteczku?“
— Źle bardzo — i łapkę wyciągnął do niego.
Wziął za puls pan doktor poważnie chorego
I dziwy mu prawi — Zanadto się jadło,
Co gorsza nie myszki, lecz szynki i sadło:
Źle bardzo...gorączka! Źle bardzo, koteczku!
Oj! długo ty, długo poleżysz w łóżeczku
I nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta.
Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta!
A myszki nie można? — zapyta koteczek
Lub z ptaszka małego choć parę udeczek?
Broń Boże! Pijawki i dyjeta ścisła!
Od tego pomyślność w leczeniu zawisła
I leżał koteczek: kiełbaski i kiszki
Nietknięte z daleka pachniały mu myszki.
Patrzcie, jak złe łakomstwo! Kotek przebrał miarę
Musiał wiec nieboraczek srogą ponieść karę.
Tak się i z wami, dziateczki stać może:
Od łakomstwa strzeż was Boże!

Stanisław Jachowicz

 

 

Czysty kotek

„Czemu się często myjesz?“ — pytano raz kota. 
„Bo czystość — odpowiedział — jest to piękna cnota“.
Mył się prawie co godzina.
Chętnie mu do pokoju wchodzić pozwalano,
Powszechnie go kochano,
Doznawał wszelkich pieszczotek:
A czemu? Bo czysty był kotek.
 


Stanisław Jachowicz