Pogotowie ds. dzikich zwierząt we Wrocławiu

MB900330240.JPG

Dzikie zwierzęta coraz częściej zapuszczają się w głąb miast stwarzając zagrożenie dla ludzi, mienia oraz dla siebie samych.

W przypadku bezpośredniego kontaktu należy zachować zimną krew i spokojnie oddalić się. Nie należy podejmować żadnych działań na „własną rękę”. Nie wolno zabierać osobników młodych, tzw. „zagubionych” sarenek, lisków itp.

W związku z licznymi zagrożeniami powodowanymi przez dzikie zwierzęta bytujące w granicach miasta, z dniem 1 lipca br. zostało uruchomione pogotowie ds. dzikich zwierząt. Wykonawcą usługi będzie w roku bieżącym:

  • Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Złotówku - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • ze strony Wydziału Środowiska i Rolnictwa koordynatorem akcji jest Michał Jęcz - Gł. Specjalista ds. leśnictwa i łowiectwa, tel. 777-91-36.

UWAGA!

Zgłoszenia incydentów związanych z dzikimi zwierzętami na terenie Miasta Wrocławia należy kierować do dyżurnych:

Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: 770-22-22  lub 112