Zdrowe zasady pomagania innym

Znam wielu ludzi, którzy pomagają innym, jedni ludziom, a inni zwierzętom.

Wielu z nich nie potrafi właściwie pomagać. Krzywdzą siebie, swoich bliskich i przyjaciół, niszczą całe swoje życie prywatne, poświęcając to wszystko dla innych.

Jak zatem należy pomagać?


1.
aby pomagać innym MUSISZ się nauczyć dbać o samego/samą siebie, inaczej wypalisz się zbyt szybko.
2.
kiedy napotykasz w działaniu na ludzką głupotę - jak na ścianę - i czujesz się bezradny/bezradna, przypomnij sobie modlitwę AA

 

"Boże,

użycz mi pogody ducha, 
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi,
abym zmieniał to,
co mogę zmienić,
i mądrości,
abym odróżniał
jedno od drugiego."