Cele badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne wykonuje się w celu rozpoznania choroby, gdy nie wystarczy samo badanie kliniczne i wywiad.

Podobnie jak w medycynie ludzkiej, również w weterynarii pobieranie materiału do badań oraz zlecanie analiz moczu i krwi powinno stanowić standard postępowania diagnostycznego w przypadku chorego zwierzęcia, a także przy ocenie statusu zdrowotnego pacjenta podczas badań kontrolnych.

Badania laboratoryjne wykonuje się dla:

  • rozpoznania choroby,
  • wykrycia subklinicznych stanów chorobowych u zdrowych zwierząt (w ramach badań kontrolnych lub przesiewowych),
  • określenia układu bądź narządu objętego procesem chorobowym i stopnia jego uszkodzenia,
  • oceny przebiegu choroby (dynamiki zmian) i skuteczności terapii,
  • postawienia rokowania,
  • monitorowania poziomu leków podczas terapii.