Normy fizjologiczne wybranych gatunków zwierząt

Różne gatunki zwierząt charakteryzuje odmienna fizjologia.

Poniżej podaję w tabeli dane dotyczące temperatury wewnętrznej, liczby tętna i oddechów u wybranych gatunków zwierząt (psów, kotów, fretek, królików, świnek morskich, gołębi): normy_fizjologiczne.jpg