Profile badań laboratoryjnych

Stosowanie profili laboratoryjnych badań diagnostycznych ułatwia interpretację uzyskanych wyników.

Badania laboratoryjne – zlecane przez lekarzy. Mogą dotyczyć: pojedynczej analizy, profilu badań kontrolnych i profili narządowych lub objawowych. 

  1. Pojedyncze badanie analityczne – najczęściej wykonywanymi pojedynczymi oznaczeniami są np. badanie poziomu glukozy lub mocznika.
  2. Profil kontrolny – obejmuje zestaw podstawowych oznaczeń: badanie fizykochemiczne i morfologiczne moczu oraz badanie morfologiczne, z rozmazem białokrwinkowym i biochemiczne krwi.
  3. Profile narządowe (najpopularniejsze, tu w wersji podstawowej):

UWAGA! Odpowiednie (wybrane) profile narządowe bada się łącznie z profilem kontrolnym. Profil kontrolny jest ogólnym profilem "obowiązkowym", a profile narządowe, czy objawowe stanowią tylko niezbędne uzupełnienie w badanym kierunku.

  • Profil nerkowy – mocznik, kreatynina, sód, potas, białko całkowite i albuminy.
  • Profil wątrobowy – aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa, fosfataza zasadowa, gamma-glutamylotransferaza, bilirubina, białko całkowite, albuminy, dehydrogenaza mleczanowa, cholesterol, amoniak i kwasy żółciowe.
  • Profil kostny – wapń, fosfor, fosfataza zasadowa, białko całkowite i albuminy.
  • Profil sercowy – aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparaginianowa, kinaza kreatynowa, dehydrogenaza mleczanowa, potas i sód.
  • Profil lipidowy – cholesterol, cholesterol HLD i triacyloglicerole.
  • Profil tarczycowy – trijodotyronina, tyroksyna i cholesterol.