Usługi Gabinetu

Standardowe usługi:

Psów: nosówka; kaszel kennelowy; parwowiroza; zakaźne zapalenie wątroby; koronawiroza; borelioza, wścieklizna;
Kotów: katar koci; panleukopenia; chlamydofiloza (d. chlamydioza); białaczka; wścieklizna;
Królików: myksomatoza; pomór;
Fretek : nosówka; wścieklizna

  Inne usługi stacjonarne:

 1. Badania przesiewowe i monitoring zdrowotny
 2. Leczenie zachowawcze (internistyczne)
 3. Leczenie inwazyjne (chirurgiczne)
 4. Dietetyka weterynaryjna (leczenie dietą, poradnictwo dietetyczne)
 5. Fizykoterapia weterynaryjna m.in. światłolecznictwo
 6. Stomatologia weterynaryjna
 7. Dermatologia weterynaryjna
 8. Homeopatia weterynaryjna
 9. Położnictwo i ginekologia
 10. Geriatria i gerontologia weterynaryjna
 11. Pediatria weterynaryjna
 12. Antykoncepcja weterynaryjna
 13. Porady hodowlane (szczególnie w zakresie dobrostanu zwierząt domowych)
 14. Psychologia zwierząt i rozwiązywanie problemów z zachowaniem zwierząt (leczenie i profilaktyka zaburzeń behawioralnych)
 15. Znakowanie zwierząt
 16. Czipowanie
 17. USG
 18. EKG + konsultacje kardiologiczne
 19. Diagnostyka laboratoryjna (badanie kału, krwi i moczu)
 20. Wydawanie zaświadczeń, orzeczeń i świadectw