Wydawanie zaświadczeń, orzeczeń i świadectw

W moim gabinecie weterynaryjnym wykonuję szczepienia zwierząt przeciw wściekliźnie oraz wydaję zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, które są obowiązkowe w Polsce dla psów, kotów oraz fretek.

Wystawiam świadectwa zdrowia, wymagane podczas wwożenia zwierząt na teren Polski w celach niekomercyjnych oraz wyjazdu ze zwierzętami poza granice Unii Europejskiej. Świadectwo zdrowia stanowi dokument identyfikacyjny. Zawarte są w nim między innymi takie informacje jak numer czipu lub tatuażu zwierzęcia oraz szczegóły dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie i badania krwi, które potwierdzają skuteczność szczepienia. Badanie nie jest konieczne w kilku przypadkach, a mianowicie:

  • zwierzęta przewożone są z jednego z państw wymienionych w pierwszej części załącznika II Rozporządzenia UE nr 577/2013,
  • wcześniejsze badanie było prawidłowe, a zwierzę ponownie zostało zaszczepione przed upływem ważności poprzedniego szczepienia,
  • zwierzę, powraca z terenu UE oraz posiada paszport potwierdzający i dokumentujący prawidłowy wynik badania wykonanego przed opuszczeniem UE przez zwierzę.

Ponadto przekazuję opiekunom zwierząt dokument potwierdzający wykonanie szczepienia. Istotne znaczenie ma fakt, by nie przekroczyć czasu ważności szczepienia przeciw wściekliźnie. Jeżeli od ostatniego szczepienia minęła nieprzepisowa ilość czasu, to konieczne będzie wówczas wykonanie badania krwi w celu uzyskania zaświadczania z laboratorium o wynikach badań na obecność przeciwciał przeciw wściekliźnie. Wydawane przez weterynarza świadectwa zdrowia powinni posiadać właściciele zwierząt, którzy wraz z nimi planują wjazd i wyjazd poza teren Unii Europejskiej.

Jeżeli planują Państwo wyjazd z psem, kotem lub fretką z Polski do krajów trzeciego świata, gdzie konieczne jest przedstawienie wyników badań przeciwciał przeciw wściekliźnie, to należy takie badanie wykonać przed wyjazdem, a wynik musi zostać zamieszczony w paszporcie. W moim gabinecie weterynaryjnym mogę Państwu pomóc przygotować pupila do takiego przejazdu.